OM OSS

Personuppgifter

Vilka är ändamålen och de rättsliga grunderna?

Vilka är ändamålen och de rättsliga grunderna?

Här finns en sammanställning på ändamålen och de rättsliga grunderna för de behandlingar vi gör.

Klicka här för att öppna sammanställningen.