SÖK ERSÄTTNING

Avgångsvederlag

Du kan inte få ersättning när du är kompenserad med avgångsvederlag.

Avgångsvederlag räknas som arbete och du kan därför inte få ersättning från a-kassan under den tid du är kompenserad med avgångsvederlag.

Har du fått ett avgångsvederlag?

Om du får ett avgångsvederlag i samband med att din anställning tar slut, så ses du inte som arbetslös under tiden som du är ersatt med avgångsvederlaget.

Ett avgångsvederlag är en kompensation som arbetsgivaren betalar ut just på grund av att anställningen avslutas. Det spelar ingen roll om pengarna kallas för "avgångsvederlag" eller något annat.

Om du har fått ett avgångsvederlag kommer du att behöva skicka in en kopia på överenskommelsen till oss. Vi kommer då att ta ställning till hur avgångsvederlaget påverkar din rätt till ersättning. Inkomsten från avgångsvederlaget kommer också att räknas in i din ersättning per dag.

Det kan vara viktigt att du är inskriven på Arbetsförmedlingen under tiden som du har avgångsvederlag för att skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Kontakta Försäkringskassan för mer information om SGI.