SÖK ERSÄTTNING

Tycker du att beslutet är felaktigt?

Du kan begära omprövning ifall du anser att beslutet är felaktigt.

Du kan begära omprövning av beslutet som du tycker är felaktigt. Det innebär att vi prövar om beslutet kan ändras.

Så här begär du omprövning av beslutet

Om du tycker att vårt beslut är felaktigt kan du begära att beslutet omprövas. Du skriver då till a-kassan och talar om varför beslutet ska ändras och på vilket sätt. De uppgifter som du anser ska ligga till grund för din ersättning måste du styrka med intyg. Ditt brev måste ha inkommit till a-kassan inom två månader från det att du fick beslutet. Du kan också begära omprövning via Mina sidor. Vi kommer då att göra en ny fullständig prövning av det som du begär omprövning på.


Tycker du även att beslutet i omprövningen är felaktigt?

Då kan du överklaga beslutet om omprövning till Förvaltningsrätten. Du skriver då ett överklagande ställt till Förvaltningsrätten som du skickar in till a-kassan. Ditt brev måste ha inkommit till a-kassan inom två månader från det att du fick beslutet. Vi prövar om skrivelsen har kommit in i rätt tid, samlar in samtliga handlingar som legat till grund för beslutet och sänder över allt till Förvaltningsrätten. Du får sedan en bekräftelse från oss på att din överklagan har sänts till Förvaltningsrätten.