Vilka regler gäller?

Företag

Dessa regler gäller för dig som är eller har varit företagare.

Du kan normalt inte få ersättning från a-kassan ifall du är företagare. För att kunna ha rätt till ersättning krävs att det är ett uppehåll i all verksamhet i företaget, eller att du själv helt upphört med din personliga verksamhet i företaget.  Det finns däremot undantag om du får företaget godkänt som ett extraarbete eller ett deltidsföretag.

Vem är företagare?

Rätten till ersättning från a-kassan är begränsad för den som är företagare.  
 
Vem som är företagare är kopplat till det skatterättsliga begreppet av näringsverksamhet. Det innebär att näringsverksamhet bedrivs yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte. 
 
Du kanske inte ser dig själv som företagare men om du till exempel tar uppdrag, arbetar i närståendes företag eller sitter i en styrelse kan du betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. 

Du är företagare om du: 

  • bedriver näringsverksamhet  
  • arbetar i verksamheten och 
  • har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Detta gäller oavsett vilken företagsform du är verksam i, eller om du bedriver näringsverksamhet utan att ha ett inregistrerat företag. 
 
Om du blir arbetslös utreder vi vad som gäller för dig. 

Starta eget företag

Startar du eget företag när du är arbetslös kan du förlora din rätt till ersättning från a-kassan. 
 
Om du funderar på att starta eget företag är det viktigt att du informerar oss. 

Lagt ner eller sålt företaget?  

Du kan ha rätt till ersättning när du lagt ner verksamheten i företaget. Vi gör en samlad bedömning av när verksamheten har upphört och du kan ses som arbetslös. 
 
Du kan också ha rätt till ersättning om du sålt företaget och helt skilt dig från verksamheten. Om du överlåter ditt företag men arbetar kvar eller har kvar ditt inflytande i verksamheten ses du fortfarande som företagare och inte som arbetslös. 

Uppehåll i verksamheten? 

Det finns möjlighet att få ersättning vid ett uppehåll i verksamheten. För att få ersättning när företaget är vilande får ingen verksamhet bedrivas överhuvudtaget, varken av dig själv eller någon annan. Om du återupptar verksamheten i företaget upphör din rätt till ersättning. 

Från och med januari 2024 behöver det ha gått minst tre år sedan verksamheten återupptogs för att kunna lägga den vilande igen om du ska söka a-kassa. Har det gått kortare tid behöver verksamheten upphöra helt för att du ska betraktas som arbetslös i försäkringens mening. Du får heller inte ha någon plan på att återuppta verksamheten. 

Företag vid sidan om deltidsarbete 

Har du varit anställd på deltid och samtidigt arbetat i ett eget företag, kan du ha rätt till ersättning om du blivit arbetslös från din deltidsanställning. Då kan du fortsätta bedriva verksamheten i ditt företag i samma omfattning som tidigare.  
 
Ditt företag kan godkännas som ett deltidsföretag om: 

  • du arbetat minst 17 timmar per vecka som anställd och samtidigt arbetat i företaget max 10 timmar per vecka under minst 6 månader och 
  • inkomsten från företaget är lägre än 3 600 kronor i genomsnitt per vecka. 

Ett deltidsföretag ska fyllas i på tidrapporterna i den omfattning som står i ditt beslut. Du kan som längst kombinera deltidsföretag och ersättning från a-kassan i 60 veckor under en ersättningsperiod. 
 
Om du börjar arbeta mer i deltidsföretaget än vad som framgår av ditt beslut upphör företaget att vara ett deltidsföretag och du har inte längre rätt till ersättning.  

Företag vid sidan om heltidsarbete

Om du haft ett heltidsarbete och samtidigt arbetat i ditt företag på deltid kan företaget godkännas som extraarbete som inte påverkar ersättningen.  

Ditt företag kan godkännas som extraarbete om: 

  • du arbetat heltid och samtidigt arbetat i företaget under minst tolv månader och 
  • arbetet i företaget inte hindrar dig från att ta ett heltidsarbete. 

Ett godkänt extraarbete ska inte fyllas i på tidrapporterna. 
 
Om du tjänar mer än 3 060 kronor i genomsnitt per vecka i ditt företag kommer vi dra av det överstigande beloppet från den ersättning du får per dag från oss. 
 
Om du börjar arbeta mer i företaget än vad som framgår av ditt beslut upphör företaget att vara ett godkänt extraarbete och du har inte längre rätt till ersättning.  

Räkna

Hur beräknar vi ersättningen för dig som är eller varit företagare?

Du som är företagare behöver själv styrka din arbetade tid och dina inkomster. Det är viktigt att du redovisar all tid du arbetat i ditt företag, även tid som du inte fått betalt för. 

För den som varit företagare baseras ersättningen från a-kassan: 

  • på den genomsnittliga inkomsten av verksamheten enligt det senaste beslut om slutlig skatt eller 
  • om det är förmånligare på ett genomsnitt av de två föregående besluten. 

Endast inkomster från eget företag som bedrivits sedan du blev medlem i a-kassan kan tas med i beräkningen. 
 
Det är enklast att lämna uppgifter om dina inkomster genom att fylla i blanketten Begäran om utlämnande av uppgifter (länk eller blankett) och skickar den till Skatteverket. Adressen framgår av blanketten.  
 
Väljer du att inte använda dig av blanketten måste du skicka in kopior av de tre senaste besluten om slutlig skatt tillsammans med näringsbilagorna som ligger till grund för besluten. 
 
Om du som företagare lagt ned ditt företag inom 24 månader kan ersättningen per dag räknas på en tidigare anställning som du hade innan starten av företaget. 
 
Om du varit anställd samtidigt som du arbetat i eget företag räknas även din inkomst från anställningen med.