NÄR DU FÅR ERSÄTTNING

Uppehåll i ersättningen

Fortsätt på ersättningen om det gått mindre än ett år.

Om du får ett uppehåll i ersättningen, som när du är föräldraledig eller börjar jobba heltid, kan du ändå fortsätta att få ersättning om du blir arbetslös igen. Det gäller om du blir arbetslös igen inom ett år från det att du sist fick ersättning.

Du kan fortsätta få ersättning efter ett uppehåll

Ibland kan man ha ett uppehåll i ersättningen. Till exempel om man får ett heltidsarbete eller blir föräldraledig. Vad händer om man blir arbetslös igen efter det?

Du kan fortsätta få ersättning om:

  • det är mindre än ett år (365 dagar) sedan du fick ersättning och
  • du har dagar kvar av din ersättningsperiod.

Om du har studerat, varit sjuk eller föräldraledig kan du i vissa fall få fortsätta på din ersättningsperiod trots att det gått längre tid än ett år. Det spelar ingen roll om du byter a-kassa. Ersättningsperioden följer med till den nya a-kassan.

Ersättningen kan bli högre om du arbetat

Om du haft ett uppehåll i ersättningen som beror på att du arbetat kan du ha rätt till högre ersättning. Du behöver skicka in arbetsgivarintyg till oss för att vi ska kunna pröva det.

För att din ersättning ska bli högre krävs att du

  • haft ett uppehåll i ersättningen i minst 25 veckor på grund av att du arbetat
  • tjänat mer än före arbetslösheten
  • arbetat i högre omfattning än före arbetslösheten (om du redan har en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar i veckan kan vi inte höja din ersättning).


Vi räknar alltid på de 12 senaste månaderna för att se om du kan få en högre genomsnittlig arbetstid och inkomst.