NÄR DU FÅR ERSÄTTNING

När ersättnings-perioden tar slut

Det här händer när dina 300 dagar tar slut.

När dina dagar tar slut kan du i vissa fall få en ny ersättningsperiod. Får du ingen ny ersättningsperiod kan du få vara med i ett program via Arbetsförmedlingen.

Vi informerar dig i god tid innan om du har rätt till nya dagar

Vi kommer att ge dig ett förhandsbesked om du har rätt till nya dagar innan din ersättningsperiod har tagit slut. Förhandsbeskedet får du när du har ungefär 50 dagar kvar.

Föräldraledig pappa på promenad med barn i barnvagn
Har du barn under 18 år får du 150 dagar extra
Har du barn under 18 år när dina 300 dagar tar slut, förlänger vi din ersättningsperiod med 150 dagar. Det sker automatiskt och du behöver inte göra något. Om du däremot inte har vårdnaden om dina barn behöver själv lämna ett intyg till oss där det framgår att du har barn. Intyget får du från Skatteverket.

Det här krävs för att få en ny ersättningsperiod

Du kan få en ny ersättningsperiod när den gamla tar slut om du arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla ett arbetsvillkor. Arbetet behöver ha utförts mellan ersättningsperiodens start och slut. Det är därför viktigt att du skickar in arbetsgivarintyg om du har arbetat.

Arbetsvillkoret innebär att:

  • du måste ha arbetat minst 6 månader under tiden med ersättning, minst 60 timmar per kalendermånad. Eller,
  • arbetat minst 420 timmar under 6 månader i följd med minst 40 timmar i varje månad.

Ersättningen per dag i den nya ersättningsperioden blir antingen 65 procent av den gamla genomsnittliga inkomsten eller 80 procent av en ny genomsnittlig inkomst. Vi väljer det alternativ som ger dig högst ersättning per dag. Du behöver göra karens innan du får ersättning. Läs mer om karens.

Om du inte uppfyllt arbetsvillkoret

Din ersättningsperiod har tagit slut och du uppfyller inte villkoren för att ny ersättningsperiod. Det innebär att du inte längre har rätt till ersättning från a-kassan.

Då kan du kan erbjudas plats i ett program via Arbetsförmedlingen. Du kan få en ersättning från Försäkringskassan som kallas för aktivitetsstöd. Storleken på aktivitetsstödet baseras på den ersättning du haft från a-kassan. Du kan få 65 procent av den genomsnittliga inkomsten i aktivitetsstöd. Det behåller du så länge du är medlem i en a-kassa. Ifall du går ur a-kassan kan storleken på aktivitetsstödet komma att påverkas.

Läs mer om program via Arbetsförmedlingen