SÖK ERSÄTTNING

Så länge kan du få ersättning

Så många ersättningsdagar kan du få.

Du får 300 ersättningsdagar. Vi betalar ut 5 dagar per vecka om du är helt arbetslös.

Ersättningsperioden är 300 dagar

Om du har rätt till ersättning får du en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Du kan få ersättning för 5 dagar per vecka om du är helt arbetslös. Är du arbetslös på heltid räcker en ersättningsperiod cirka 14 månader.

Det är bara de dagar du får ersättning för som räknas av från ersättningsperioden. De dagar som du inte får ersättning för dras inte av. Till exempel om du arbetat, varit sjuk eller föräldraledig.

Dagar med aktivitetsstöd från Försäkringskassan räknas också som ersättningsdagar. Det innebär att varje dag du får aktivitetsstöd räknas av från de 300 ersättningsdagarna.

ikon med kalender och klocka
Karens
Under dina två första arbetslösa dagar behöver du göra karens. En karensdag är en arbetslös dag som du inte får ersättning för, och behöver klaras av innan du kan få ersättning. Karensdagar kan bara dras av måndag till fredag. Karensdagarna dras inte av från din ersättningsperiod.
Ikon av barnvagn
Barn under 18 år ger 150 extra dagar
Den som har barn under 18 år när den 300:e ersättningsdagen infaller får ytterligare 150 dagar i sin ersättningsperiod. Det sker med automatik och kan inte väljas bort.
Ikon av ett parasoll
Uppehåll i ersättningen
Om du gör ett uppehåll i din ersättningsperiod, t.ex. på grund av att du får arbete eller åker på semesterresa, fortsätter du på din period om du återkommer inom ett år (365 dagar). Om du har studerat, varit sjuk eller föräldraledig kan du i vissa fall få fortsätta på din ersättningsperiod trots att det gått längre tid än ett år.
ikon av pilar i en cirkel
Ny ersättningsperiod
När din pågående ersättningsperiod håller på att ta slut prövar vi om du uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod. Då krävs att du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Även den nya perioden inleds med två karensdagar.