SÖK ERSÄTTNING

Vilken ersättning kan du få?

Hur mycket du kan få i ersättning beror på hur länge du varit medlem och hur mycket du arbetat och tjänat.

Storleken på din ersättning beror framför allt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Den maximala ersättningen per dag är 510 kronor för grundersättning och 1 200 kronor för inkomstbaserad ersättning.

Medlem i 12 månader eller längre

Om du varit medlem i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden kan du få inkomstbaserad ersättning. Då baseras din ersättning på din tidigare inkomst.

Du kan som mest få 26 400 kronor i månaden

Du kan få upp till 80 procent av din tidigare inkomst men högst 26 400 kronor i månaden före skatt. Det motsvarar 1 200 kronor per ersättningsdag, som är maxbeloppet under de första 100 ersättningsdagarna. I snitt får du 22 ersättningsdagar per månad om du är helt arbetslös.

För att kunna få maxbeloppet behöver du ha haft en månadsinkomst på minst
33 000 kronor före skatt under ett helt år. Din ersättning blir lägre om du inte arbetat heltid, tjänat mindre eller arbetat kortare tid än ett år.

Ersättningen blir lägre med tiden

En ersättningsperiod hos a-kassan är 300 ersättningsdagar (450 dagar för dig som har barn under 18 år). Men den ersättning du får blir lägre med tiden.

Inkomstförsäkringen via Handels fackförbund

Är du också medlem i Handels fackförbund? Då ingår en inkomstförsäkring via Folksam som kan ge dig ett tillägg ifall du tjänat över 33 000 kr i månaden.

Läs mer om inkomstförsäkringen hos Folksam.

Medlem kortare tid än 12 månader

Uppfyller du ett arbetsvillkor men har varit medlem i mindre än 12 månader kan du få grundersättning. Grundersättningen baseras på din tidigare arbetade tid, inte din inkomst.

För att kunna få grundersättning behöver du vara minst 20 år. 

Du kan som mest få 11 220 kronor i månaden

Det motsvarar 510 kronor per ersättningsdag före skatt och gäller för dig som arbetat heltid utan frånvaro i 12 månader. I snitt får du 22 ersättningsdagar per månad om du är helt arbetslös.

Har du inte arbetat heltid, eller arbetat kortare tid än 12 månader, blir ersättningen lägre.
Den lägsta ersättningen är 5 610 kronor i månaden före skatt. Det är motsvarar 255 kronor per ersättningsdag.

Vad händer när du varit medlem i 12 månader?

När du får grundersättning får du samma ersättning under hela ersättningsperioden. Men vi kan i vissa fall pröva om du har rätt att få inkomstbaserad ersättning när du varit medlem i 12 månader. Kontakta oss om du vill veta mer.