Vilka regler gäller?

Program via Arbetsförmedlingen

När du deltar i ett program får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Storleken på aktivitetsstödet grundar sig på ersättningen från a-kassan.

Vad händer när du deltar i ett program via Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig att delta i olika program eller utbildningar, till exempel Jobb- och utvecklingsgarantin. När du deltar i ett program får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Aktivitetsstödets storlek grundar sig på den ersättning du skulle fått från a-kassan. 

A-kassan räknar ut din ersättning och informerar Försäkringskassan

Vi räknar ut vilken ersättning du kan ha rätt till och infomerar Försäkringskassan om det. Försäkringskassan bestämmer sedan storleken på aktivitetsstödet och betalar ut det till dig. När du får aktivitetsstöd så dras dagarna av från din ersättningsperiod hos oss.

Du behöver inte skicka in tidrapporter när du deltar i program

Du kan inte få ersättning från a-kassan samtidigt som du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Därför behöver du inte skicka in några tidrapporter till oss. Ifall programmet börjar eller slutar mitt i en vecka fyller du i ”kan inte ta arbete” de dagar du är med i programmet.

Du kan få delta i ett program när din ersättningsperiod är slut

Om din ersättningsperiod har tagit slut kan du inte längre få ersättning från oss. Du kan däremot delta i ett program via Arbetsförmedlingen och få aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Aktivitetsstödet baseras på den ersättning som du hade hos a-kassan och är 65 procent av din genomsnittliga inkomst.

Storleken på aktivitetsstödet är alltså beroende av ditt medlemskap i a-kassan. Det är därför viktigt för dig att veta att aktivitetsstödet kan bli lägre ifall du väljer att gå ur a-kassan.


Skicka in arbetsgivarintyg till oss när du arbetar

Uppfyller du villkoren för en ny ersättningsperiod kan du bli utskriven ur programmet och få ersättning från a-kassan istället. Du ska skicka in arbetsgivarintyg till oss under tiden du deltar i program och vi prövar om du har rätt till en ny ersättningsperiod och vilken ersättning du kan har rätt till.