NÄR DU FÅR ERSÄTTNING

Dina skyldigheter

När du får ersättning är du skyldig att meddela oss om förändringar och att samarbeta med Arbetsförmedlingen.

Du måste meddela oss om du börjar arbeta, eller om nåt händer som gör att du inte kan söka och ta jobb.

Det här måste du meddela oss om

Du får ersättning från a-kassan under tiden som du söker efter ett annat arbete. Det innebär att du ska vara beredd att söka och ta arbete under all den tid som du får ersättning. Därför är det viktigt att du meddelar oss om det sker några förändringar, till exempel om du börjar arbeta, eller om nåt händer som gör att du inte kan söka och ta jobb.

Det är du själv som ansvarar för att säga till om någon uppgift i din ansökan om ersättning har ändrats.

Det kan till exempel handla om att du:

 • får ett jobb,
 • får sjukpenning,
 • får föräldrapenning
 • ska starta eget företag,
 • ska åka utomlands,
 • ska börja studera.

Det är viktigt att du meddelar oss

Om du inte meddelar oss, eller lämnar fel uppgifter, riskerar du att få fel ersättning som du kan behöva betala tillbaka. Om du har lämnat en felaktig uppgift till oss, medvetet eller av grov vårdslöshet, kan vi komma att utesluta dig som medlem. Vi kan även bli skyldig att polisanmäla dig.

Tänk på att berätta till oss så snart som möjligt

En del förändringar fyller du bara i på dina tidrapporter, för andra behöver du skicka ett meddelande eller intyg till oss. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Så här minskar du risken att få fel ersättning

 • Dubbelkolla att de uppgifter du lämnar till oss är rätt, det gäller både de uppgifter du själv lämnar till oss och de uppgifter som till exempel finns i ett arbetsgivarintyg.
 • Berätta om förändringar i din arbetslöshet, till exempel om du börjar arbeta.
 • Fyll i dina tidrapporter rätt. Hör av dig om du är osäker så hjälper vi dig!
 • Kontrollera att utbetalningarna du fått från oss stämmer.
 • Hör av dig till oss om du tror att du har fått för mycket pengar.

Samarbeta med Arbetsförmedlingen

När du får ersättning ska du söka arbete aktivt och samarbeta med Arbetsförmedlingen.

Det krävs att du:  

 • Följer den plan du tagit fram tillsammans med Arbetsförmedlingen,
 • Lämnar in din aktivitetsrapport i tid varje månad,
 • Deltar i möten med Arbetsförmedlingen,
 • Söker de arbeten som Arbetsförmedlingen anvisar och
 • Söker arbeten på egen hand.

Om du inte följer dina överenskommelser med Arbetsförmedlingen kommer de att meddela oss. Vi kommer då att utreda hur din ersättning kan komma att påverkas och tar kontakt med dig.