NÄR DU FÅR ERSÄTTNING

Betala tillbaka ersättning

Det här gäller om du får ersättning som du inte har rätt till.

Om du får ersättning från a-kassan som du inte har rätt till kan du bli skyldig att betala tillbaka.

När behöver du betala tillbaka?

Om du får ersättning från a-kassan som du inte har rätt till kan du bli skyldig att betala tillbaka. Du blir alltid skyldig att betala tillbaka om du fått felaktig ersättning på grund av att du lämnat felaktiga uppgifter. Detsamma gäller om du låtit bli att meddela oss om något har förändrats.

Om den felaktiga ersättningen istället beror på till exempel att vi har räknat fram en för hög dagpenning, så blir du återbetalningsskyldig om du har insett eller borde ha insett att ersättningen var felaktig.

Du behöver betala tillbaka bruttobeloppet

Ersättningen från a-kassan är skattepliktig. Det innebär att vi drar av skatt på din ersättning och betalar in den till Skatteverket. Om du behöver betala tillbaka ersättning efter att vi har har dragit skatt och skickat uppgifter till Skatteverket behöver du betala tillbaka bruttobeloppet. Därefter kan du begära omprövning hos Skatteverket för att din skatt ska bli rätt. 


Befrielse från återbetalningsskyldighet

Vi kan under vissa förutsättningar besluta om befrielse från återbetalning. Det innebär att du kan slippa att återbetala en del av eller hela återkravsbeloppet. Befrielse kan till exempel bli aktuellt om du genomgår en skuldsanering.


Utesluten och polisanmäld

Om du har lämnat en felaktig uppgift till oss, medvetet eller av grov vårdslöshet, kan vi komma att utesluta dig som medlem. Vi kan även bli skyldig att polisanmäla dig.