VILKA REGLER GÄLLER?

Arbete på deltid

Det är möjligt att få ersättning från a-kassan samtidigt som du arbetar på deltid eller har en timanställning.

Vilken ersättning du kan få beror på hur många timmar du jobbat och varit arbetslös den veckan.

Tiden du arbetar dras av från din ersättning

Vi ersätter den tid som du varit arbetslös varje vecka. Du kan därför inte få ersättning för samma tid som du har arbetat. När du fyller i dina tidrapporter ska du redovisa hur mycket du har arbetat. Då dras tiden med arbete av från din ersättning. Det spelar ingen roll hur mycket du tjänat från arbetet - vi drar av de timmar du har arbetat.

Tänk på att skicka in en kopia av ditt anställningsbevis om du får ett arbete. Då kan vi hjälpa dig att fylla i dina tidrapporter på rätt sätt.

Så här fyller du i tidrapporten

Vilken ersättning kan du få om du arbetar?

Vilken ersättning du kan få beror på hur mycket du arbetade före arbetslösheten och hur mycket du arbetar nu.

Räkna ut vilken ersättning du kan få

Kollegor på ett lager.

Du kan få ersättning i högst 60 veckor samtidigt som du arbetat

Det finns en begränsning i hur många veckor du kan få ersättning när du samtidigt arbetat. När du förbrukat 60 veckor kan du inte längre få ersättning under veckor som du arbetat. Då kan du enbart få ersättning för veckor som du är arbetslös.

Om du inte arbetar varje vecka kan du fortfarande få ersättning för veckor du är utan arbete, till exempel om du är timanställd. Men om du däremot har en anställning med schemalagd arbetstid kan du inte längre få ersättning så länge du har anställningen kvar. Det gäller oavsett hur din arbetstid är fördelad. 

På Mina sidor kan du se hur många veckor du fått ersättning för samtidigt som du arbetat.

 

Vad händer när deltidsveckorna tar slut?

Du kan ha rätt att säga upp dig utan att bli avstängd
Du kan ha rätt att säga upp dig från din anställning och söka ersättning som helt arbetslös om du förlorar på att arbeta. Men då måste du också ha förbrukat alla 60 veckor. Normalt sett blir du avstängd om du säger upp dig från en anställning, men du kan slippa avstängningen om lönen från arbetet är lägre än den ersättning du skulle fått som helt arbetslös.

Du kan delta i Jobb- och utvecklingsgarantin om du är ensamstående med barn under 18 år
Om du förbrukat alla 60 veckor och är ensamstående med barn under 18 år kan du ha rätt att vara med i Jobb- och utvecklingsgarantin. Då kan du fortsätta arbeta samtidigt som du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer.

Läs mer om program via Arbetsförmedlingen

Extraarbete som inte påverkar ersättningen 

Om du innan arbetslösheten haft ett extraarbete samtidigt som du arbetat heltid kan det i vissa fall godkännas som ett arbete som inte påverkar ersättningen från a-kassan. Vi prövar om det kan godkännas som ett extraarbete i samband med att du söker ersättning från oss.

Det här krävs för ett godkänt extrarbete:

  • Att extraarbetet har utförts vid sidan av ett arbete på heltid i minst 12 månader samt
  • Att inkomsten från extraarbetet är max 3 060 kronor per vecka.
Om arbetstiden utökas under arbetslösheten eller om det hindrar dig från att ta ett heltidsarbete är det inte längre ett godkänt extraarbete.