VILKA REGLER GÄLLER?

Pension

Att ta ut pension påverkar ersättningen från a-kassan.

Ditt medlemskap i a-kassan avslutas automatiskt den månad du fyller 66 år. Om du vill ta ut pension innan dess är det viktigt att du meddelar oss eftersom det i de flesta fall påverkar din ersättning från a-kassan.

Pension samtidigt som du söker ersättning 

Om du tar ut tjänstepension eller allmän pension ska den samordnas med din ersättning från a-kassan, det gäller även om du bara tar ut din premiepension. Samordningen innebär att vi minskar din ersättning med det belopp du får i pension. 

Samordningen sker inte automatiskt. Du behöver själv skicka kopia på ditt beslut om pension. Får vi inte uppgifter från dig finns det en risk att du får fel ersättning som du sen behöver betala tillbaka.

Pension på grund av att anställningen upphör 

Om du och din arbetsgivare kommer överens om pensionsavsättningar/ en pensionsförsäkring som en kompensation för att anställningen avslutas kan det ses som ett avgångsvederlag. Även extra utbetalningar av pension som inte är reglerade i kollektivavtalet ses som avgångsvederlag. Under den tid som avgångsvederlaget motsvarar har du inte rätt till ersättning. 

Privat pension påverkar inte ersättningen 

Privata pensionsförsäkringar som inte betalats av arbetsgivare påverkar inte din ersättning.

 

Glad äldre man med lekfullt vitt skägg, runda solglasögon och stråhatt på stranden.
Ditt medlemskap avslutas automatiskt när du blir 66 år
Om du vill avsluta ditt medlemskap före du fyller 66 år behöver du skriftligt meddela oss det. Tänk på att ditt medlemskap i a-kassan också kan påverka vilken ersättning du får från Försäkringskassan när du deltar i ett program med aktivitetsstöd.