Vilka regler gäller?

Yrkesfiskare

Här hittar du reglerna för dig som är yrkesfiskare.

För yrkesfiskare gäller särskilda bestämmelser och du behöver fylla i särskilda blanketter när du vill ansöka om ersättning.

En yrkesfiskares rätt till ersättning från a-kassan

Du som bedriver yrkesfiske som din huvudsakliga försörjning och haft för avsikt att fiska men inte kunna göra det på grund av en godkänd avbrottsorsak kan ha rätt till ersättning från a-kassan. 
 
Det kan finnas många orsaker till avbrott i yrkesfisket, men det är enbart vid väderleks- eller ishinder som en yrkesfiskare kan ha rätt till ersättning från a-kassan.  

Bedrivs verksamhet som inte ingår i yrkesfisket så kan det påverka rätten till ersättning, det är viktigt att du så snart som möjligt meddelar a-kassan detta. 

fiskare står i liten båt och drar upp ett fiskenät från ett stilla hav

Hur anmäler man sin arbetslöshet som yrkesfiskare? 

För att kunna få ersättning måste du vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och vara beredd att söka och ta lämpligt arbete. Det är därför viktigt att du anmäler dig redan första dagen du blir arbetslös.

Du kan ringa till Arbetsförmedlingen och anmäla din arbetslöshet. 
Om Arbetsförmedlingen avanmäler dig som arbetssökande måste du kontakta dem igen om du blir arbetslös på nytt.

Behöver jag som yrkesfiskare söka arbete när jag är arbetslös?

Ja, det ställs samma krav på dig som på andra arbetssökande. Alla som söker ersättning från a-kassan behöver vara aktivt arbetssökande och kunna ta ett erbjudet lämpligt arbete. Man kan i normalfallet inte begränsa sig att endast söka arbete inom viss bransch eller visst geografiskt område.  

I de fall man inte anser sig vara arbetslös har man inte rätt till ersättning från a-kassan.

Ringa

Vill du söka ersättning för väderleks- eller ishinder?

Om du vill söka ersättning från a-kassan kommer vi behöva få underlag av dig. Kontakta oss så hjälper vi dig med vilket underlag vi behöver.

Du når oss på 0771–666 444, vardagar mellan klockan 09–10.

Vad är ett tillfälligt avbrott?

Väderlekshinder

Med väderlekshinder menas dagar du haft för avsikt att fiska men inte kunnat det på grund av dåligt väder. Fisket är mycket utsatt för väderleksrelaterade svårigheter som orsakar tillfälliga avbrott i fisket, bland annat stormar, kuling, dimma och sträng kyla med risk för nedisning av fartyget. Hur väderkänsligt fiskefartyget är beror på olika faktorer som storlek på fartyget, teknisk utrustning, vilken typ av fiske som bedrivs och fiskeplatsens belägenhet.

Ishinder 

Med ishinder menas dagar du haft för avsikt att fiska men inte kunnat det på grund av ishinder. Det finns olika ishinder som utgör allvarlig fara eller helt hindrar fisket. Det behöver inte vara total isläggning för att hindra fisket. Även om det inte är fast is kan det vara förenat med stora risker att sätta redskapen i sjön och ta upp dem. Antalet ersättningsdagar för ishinder är begränsat till 60 dagar per år.

Nordiska nödhamnar

Om du på grund av hårt väder behöver söka till en nödhamn behöver det vara en nödhamn som godkänts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Du kan då ha rätt till ersättning från a-kassan.  
 
Norge: Arendal, Bergen, Bodö, Egersund, Farsund, Fedje, Haugesund, Kristiansand, Kristiansund, Langesund, Mandal, Målöja, Skudensehavn, Stavern, Tromsö och Ålesund. 
Danmark: Esbjerg, Gilleleje, Grenå, Hanstholm, Hasle, Hirtshals, Köge, Nexö, Skagen, Ten och Thyborön. 
Färöarna: Klakksvik, och Torshavn. 
Finland: Mariehamn.

Bottengarnsfiskares arbetslöshet vid väderleks- och ishinder

För yrkesfiskare som uteslutande bedriver bottengarnsfiske är ersättningsrätten begränsad till 20 dagar per år för väderlekshinder och ishinder.

Har du slutat fiska för att därefter återuppta yrkesfisket?

Du behöver meddela oss så snart som möjligt om du återupptar yrkesfisket. Du har inte rätt till ersättning under de första fyra veckorna vid fler tillfälliga avbrott i fisket som beror på väderleks- eller ishinder. 

Blanketter för yrkesfiskare

Här är blanketterna som du behöver för att söka ersättning.

Anmälan om arbetslöshet för fiskare

128 kB 2023-10-12

Arbetsintyg för fiskare

112 kB 2023-10-12

Arbetsintyg för lottfiskare som slutat fiska

152 kB 2023-10-12

Intyg vid tillfälligt avbrott i fiske

132 kB 2023-10-12

Tidrapport för fiskare

111 kB 2023-10-12

Inkomst från egen verksamhet

106 kB 2023-10-12

Årsuppgift för fiskefartyg med besättning

137 kB 2023-10-13