Vilka regler gäller?

Musiker och kulturarbetare

Dessa regler gäller för dig som har ett kulturarbete eller konstnärligt arbete.

Du som är musiker, sångare, skådespelare eller har ett annat artistiskt arbete behöver skicka in ditt anställningsavtal eller kontrakt för att vi ska kunna hjälpa dig att fylla i tidrapporten på rätt sätt.

Viktigt att du skickar in ditt anställningsavtal

Inom kulturområdet finns det en stor mängd olika yrkesroller och anställningsformer. Därför är det viktigt att du skickar in en kopia på ditt kontrakt eller anställningsavtal så snart som möjligt för att vi ska kunna hjälpa dig att tidrapportera på rätt sätt. Hur du ska fylla i din arbetade tid på dina tidrapporter beror nämligen på vad kontraktet eller anställningsavtalet säger.

Enklast skickar du in dina handlingar via Mina sidor.

Tillfälligt konstnärligt arbete - kortare än 14 dagar

Om du har ett tillfälligt konstnärligt arbete som du får lön för behöver du som regel räkna om lönen till timmar. Det gäller oavsett om du får gage, arvode eller timlön. För att arbetet ska betraktas som tillfälligt ska anställningen vara kortare än 14 dagar.

För att få fram antalet timmar du ska fylla i på tidrapporten behöver du först omvandla inkomsten till timmar genom det schabloniserade timlönebeloppet.

Det schabloniserade timlönebeloppet
  •  Från 1 oktober 2023 är beloppet 197 kronor  
  • 1 juni 2022 - 30 september 2023 var beloppet 189 kronor.

Bruttolönen eller bruttogaget ska divideras med ett schabloniserat timlönebelopp. Det ger antalet arbetade timmar.

Bruttolönen / 197 kr = arbetade timmar

De framräknade timmarna ska fyllas i på tidrapporten under "arbete". Ett brutet tal avrundas till närmsta hel- eller halvtimme.

Tid med gage får tas upp med max 40 timmar per vecka

Blir de framräknade timmarna fler än 40 timmar ska de överskjutande timmarna fyllas i på nästföljande vecka. Varje arbete tas upp som längst i fyra veckor. Den vecka som arbetet utfördes och de tre efterföljande veckorna. Tid som fylls i på tidrapporten kan ligga över ett månadsskifte.

Exempel 1:
Om ditt bruttogage är 1 700 kronor per tillfälle delar du det med 197 för att få fram antal timmar. Summan av det blir (1 700 / 197 = 8,63 timmar) 8 timmar och 30 minuter, avrundat till närmsta hel- eller halvtimme.

Exempel 2:
Gage per dag är 2 075 kr och under en vecka gör du fyra framträdanden. Varje framträdande motsvarar (2 075 / 197 = 10,53) 10,5 timmar. Det blir totalt (10,5 x 4) 42 timmar arbete som du ska ta upp på dina tidrapporter. Du ska då ta upp 40 timmar i den vecka som arbetet utfördes och 2 timmar arbete i nästföljande vecka.

Exempel 3:
Gage per dag är 6 800 kr och under en vecka gör du fem framträdanden. Varje framträdande motsvarar (6 800 / 197 = 34,51) 34,5 timmar. Det blir totalt (34,5 x 5) 172,5 timmar arbete. Du ska då ta upp 40 timmar i den vecka som arbetet utfördes och även 40 timmar i de tre nästföljande veckorna. Det blir då totalt 160 timmar som tas upp på tidrapporterna.