OM OSS

Om Handels a-kassa

Bli medlem i Handels a-kassa idag för 165 kr i månaden.

Vårt uppdrag

Som en av Sveriges a-kassor har vi ett uppdrag från staten att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut ersättning vid arbetslöshet. Det är riksdagen och regeringen som beslutar om vilka bestämmelser som gäller och reglerna är lika för alla a-kassor.

Vår bakgrund

Handels a-kassa bildades 1935 som en solidaritetshandling för de medlemmar som saknade inkomst vid arbetslöshet. Vi är en privaträttslig organisation som fått i uppdrag av riksdagen att ta hand om arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att vi både är en medlemsorganisation och en myndighetsutövande organisation. 

Vi har ett nära samarbete med den fackliga organisationen Handelsanställdas förbund, men vi är juridiskt fristående från den. Du som är eller blir medlem i vår a-kassa kan även ansöka om medlemskap i fackförbundet Handels. Att vara medlem i både a-kassan och facket innebär att du har tillgång till stöd och hjälp i arbetslivet oavsett om du jobbar eller är arbetssökande.

Våra branscher

Rätt att bli medlem i vår a-kassa har du som arbetar inom våra branscher. Våra medlemmar är bland annat butiks- och lageranställda, frisörer, musiker, kulturarbetare inom scenkonst, film, television samt yrkesfiskare bosatta i Sverige.

Är du osäker på om du tillhör vår bransch? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handels a-kassa

Vi vill ha nöjda och trygga medlemmar!

Som kassaföreståndare verkar jag för att Handels a-kassa ska upplevas som tillgänglig, flexibel och effektiv så att du som medlem får det stöd du behöver om du blir arbetslös. Vårt mål är att du ska vara trygg med hur vi bemöter dig och att du känner att ditt ärende blir rättvist bedömt.

Vårt viktigaste uppdrag är att se till att finnas där och vägleda dig om hur du får stöd av oss under omställningen till annat arbete. Tack vare att vi är en branschkassa har vi särskilda kunskaper om de områden du arbetar inom. Det gör att vi är mer förberedda och kan snabbare hantera ditt ärende.

Vi fyller en viktig samhällsfunktion och arbetar för att du ska få den hjälp du behöver, när du behöver den. Därför fokuserar vi på att så snabbt som möjligt ge dig ett beslut när du ansöker om ersättning. Vi som arbetar i den här organisationen vill bidra och göra vårt bästa för våra medlemmar varje minut av arbetsdagen.

Det är viktigt att vara medlem i en a-kassa om du vill vara förberedd ifall dina arbetstimmar minskas eller helt försvinner. Att skaffa sig ett ekonomiskt skydd genom medlemskapet kan betyda mycket för din trygghet i arbetslivet.